hrvatski
:: English :: Français
Uvjeti korištenja

   Ovaj ugovor sklapa se između Brvno.com i svake fizičke ili pravne osobe, poduzeća, udruženja, agencije, kompanije ili nekog trećeg koja pristupa upotrebi www.brvno.com web sajta (dalje "Korisnik" ili "Vi"). Koristeći www.brvno.com automatski se suglašavate sa slijedećim uvjetima korištenja ("Uvjeti Korištenja"). Ukoliko se ne slažete s narednim uvjetima korištenja molimo da ne koristite naše web stranice. Zadržavamo pravo da mijenjamo, dodajemo ili uklanjamo dijelove ili cijele uvjete korištenja u bilo koje vrijeme. Zato molimo da periodički provjeravate ove uvjete.

Ograničenja i obaveze

   Usuglašavate se da pri upotrebi www.brvno.com nećete kopirati ili na bilo koji drugi način zloupotrebiti fotografije, tlocrte, poglede, multimedijalne prikaze i ostale podatke u katalogu.
    Obavezujete se da niti jedan podatak, fotografiju ili multimedijalni prikaz nećete koristiti u nezakonite svrhe te da nećete slati ili prikazivati nekoj trećoj strani bez našeg pisanog odobrenja.
    Usuglašavate se da ćete prilikom registracije u Web Shopu unijeti točne i potpune osobne i kontakt podatke. Podatke koje budete unijeli podliježu Zaštiti Privatnosti.


Intelektualno vlasništvo

   Suglasni ste da je cjelokupan sadržaj na www.brvno.com u načelu vlašništvo vlasnika sajta. Zabranjeno je izmjeniti, kopirati, reproducirati, slati, prenositi, objavljivati, prikazivati ili na bilo koji način transferirati te komercijalno koristiti bilo koji sadržaj ili sajt u cijelosti.


Linkovi

   Sajt www.brvno.com može sadržavati linkove na druge web sajtove i druge kataloge drvenih kuća. Brvno.com nema nikakvu kontrolu nad tim sajtovima ili resursima te nije u nikakvoj poslovnoj vezi sa njihovim vlasnicima. Usuglašavate se da Brvno.com nije odgovoran za sadržaje i raspoloživost takvih vanjskih sajtova i resursa.

Zaključak

   Usuglašavate se da ste vi i Brvno.com u cijelosti, odnosno sajt na www.brvno.com kao jedan njezin dio neovisni ugovarači ovih Uvjeta Korištenja. Ukoliko bi ugrozili ove Uvjete Korištenja ili bilo koja druga prava zadržavamo pravo pokrenuti istražni postupak i sudsku tužbu protiv vas. Ako se ne slažete s našim uvjetima za korištenje sajta molimo da ga napustite i da dalje ne koristite www.brvno.com .
   Ukoliko ste primjetili bilo kakvo ugrožavanje ovih Uvjeta Korištenja, molimo vas da nam ih prijavite.

| Uvjeti Korištenja | Zaštita Privatnosti |