hrvatski
:: English :: Français
PROIZVODI » Krovni pokrovi

   Mogući krovni pokrovi kod naših drvenih kuća:

 • LIMENI POKROV
 •    Kao krovni pokrov kod naših drvenih i montažnih kuća najviše preporučamo limeni pokrov u obliku crijepa ili trapezasti oblik limenog pokrova sa antikondenzacijskom presvlakom sa donje strane lima.
     Osim ovog običnog lima svakako preporučamo još kvalitetniji lim presvučen kamenim granulatom pod nazivom Gerard u raznim varijantama i oblicima.

 • ŠINDRA
 •    Za nadstrešnice, garaže, terase i manje drvene objekte preporučamo upotrebu šindre, koja daje poseban estetski ugođaj svakom krovu. Pod ovime smatramo razne vrste bitumenskih šindri različitih cijena i izvedbenih oblika. Jedna od velikih prednosti ovakvih pokrova je to što je šindra vrlo lagan pokrov pa ne zahtjeva masivnu krovnu konstrukciju. Osnovni nedostatak je nepostojanost pri velikim temepraturama.

 • GLINENI CRIJEP
 •    Iako glineni crijep ne preporučamo kao krovni pokrov na naše drvene kuće zbog njegove težine ipak je uz nešto jaču krovnu konstrukciju i njegova upotreba svakako moguća. Inače glineni crijep ima zadovoljavajuće termoizolacijske i mehaničke odlike pa je često u uporabi u našim kontinentalnim krajevima. Glinenih crepova ima raznih oblika, a jedan od ljepših je tzv. biber crijep. Uzgred, znate li da je biber crijep dobio naziv po dabrovom repu, jer se engleski dabar kaže "biver (beaver)".

 • ŠIMLA - DRVENA ŠINDRA
 •    Šimla jest drvena šindra. To su cijepane daščice od hrasta, debljine nekoliko milimetara i raznih dimenzija pravokutnog oblika. Naše poduzeće izrađuje i montira cijepanu šindru od najkvalitetnijeg slavonskog hrasta što doprinosi dugovječnosti krovnog pokrova. Zbog svojstva samog drveta kao termičkog izolatora, drvena šindra je najbolja po pitanju termoizolacije vašeg krova pa nije potrebna prevelika izolacija vunom ako se radi o potkrovlju. Također zbog svoje male specifične težine preporučamo ju kao krovni pokrov na našim kućama. Osim toga ne stvara neugodno bubnjanje prilikom padanja kiše, što svakako može biti slučaj kod lima. Da bi pridonijeli što većoj vodonepropusnosti i da bi krov što duže trajao koristimo najnoviju nano-impregnaciju nakon izvršene montaže. Nano-impregnacija stvara tanak mikro sloj koji odbija kišu i vlagu, štiti krov od atmosferskih uticaja i starenja drveta.


 • DRVENI CRIJEP
 •    Drveni crijep je po svojim dimenzijama i značajkama identičan šimli. Jedina razlika je da svi crijepovi isto izgledaju jer su izrađeni strojno.

 • KAMENI CRIJEP
 •    Kameni crijep je dosta težak za naše drvene kuće pa ga ne preporučamo. Kameni crijep je najdugovječniji i najkvalitetniji pokrov od svih navedenih pokrova te uz pojačanu drvenu konstrukciju krova može se ugraditi i na naše kuće. Posebno je pogodan za pokrivanje kamenih kuća u Istri, Lici i Dalmaciji. Naše poduzeće u mogućnosti je obavljati radove pokrivanja i ovim pokrovom kao na slici dolje.
 • ALTERNATIVNI POKROVI
 •    Osim gore navedenih krovnih pokrova postoji još niz alternativnih krovnih pokrova kao što su trska, slama ili pokrov sa zemljom (travnati pokrov).

| Uvjeti Korištenja | Zaštita Privatnosti |